Ένας διαδραστικός κόσμος ηχητικού πειραματισμού

Το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Ωδείου Αθηνών συμμετέχει στην διοργάνωση του θερινού πενθήμερου εργαστηρίου, με τίτλο “Ένας διαδραστικός κόσμος ηχητικού πειραματισμού” του έργου iMuSciCA μαζί με την Ελληνογερμανική Αγωγή, την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου 2018 (09:00-15:30).

Αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η πειραματική μελέτη αρχών της ακουστικής με τη χρήση εικονικών μουσικών οργάνων σε υπολογιστές με στόχο την μέτρηση δυνατοτήτων “βαθείας μάθησης” μέσω πρακτικών “STEAM” (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Μέσα από την παρακολούθηση των εντατικών μαθημάτων του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες δοκιμάζοντας ψηφιακά εργαλεία, θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν πάνω στις βασικές αρχές της ακουστικής που διέπουν τα μουσικά όργανα, αλλά και να συμβάλλουν, μέσα από βιομετρικά δεδομένα, στην επιστημονική έρευνα που θα τεκμηριώσει καινοτόμες πρακτικές “βαθείας μάθησης” (deeper learning) στη διδασκαλία Επιστημών μέσα από τις Τέχνες.                                                        

Η θεματολογία του εργαστηρίου καλύπτει:

– Iδιότητες του ήχου

– Μετρήσεις του ηχητικού φάσματος

– Γεωμετρικές αναλογίες

– Παραμέτρους του ήχου

– Σχεδιασμό μουσικού οργάνου

– Στοιχεία Μουσικής Πράξης

– Κατασκευή, πειραματισμός

– Συνήχηση και ερμηνευτικές ιδιότητες εικονικών οργάνων

– Επαλήθευση μετρήσεων

– Δοκιμαστική Παρουσίαση / Ηχογράφηση

Το εργαστήριο αποτελεί μέρος του έργου iMuSciCA στο οποίο συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί:

  • EK ATHINA Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (Ελλάδα), συντονιστής του έργου
  • UCLL Πανεπιστήμιο Leuven Limburg (Βέλγιο)
  • EA Ελληνογερμανική Αγωγή, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ελλάδα)
  • IRCAM, Centre Pompidou (Γαλλία)
  • LEOPOLY (Ουγγαρία)
  • CABRILOG (Γαλλία)
  • WIRIS (Ισπανία)
  • UNIFRI Πανεπιστήμιο Fribourg (Ελβετία)

Επίλεκτοι μαθητές του Ωδείου Αθηνών θα παρακολουθήσουν δωρεάν την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Ωδείου Αθηνών, Χάρης Ξανθουδάκης θα μιλήσει κατά την διάρκεια των σεμιναρίων, στην έκθεση του προγράμματος “Science squared” με θέμα “Γιατί Μουσική;“. Στόχος της ομιλίας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τη Μουσική ως στοιχείο της ανθρώπινης γλώσσας και του διαπολιτισμικού διαλόγου Ανατολής-Δύσης. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους μαθητές. Η παρακολούθηση της ομιλίας θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, μεταξύ 11.00-12.00


Το iMuSciCA επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 Research &Innovation programme με αριθμό αναφοράς: 731861

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu