Ακροάσεις για την εισαγωγή στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Περίληψη

Ακροάσεις για την εισαγωγή στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ακροάσεις για την εισαγωγή στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

  • Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών θα δεχθεί περιορισμένο αριθμό σπουδαστών για το Α έτος 
  • Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση asiggareos@athensconservatoire.gr ή στην Γραμματεία της Σχολής Χορού  από 1η Σεπτεμβρίου , ώρες 10:00-15:00 τις καθημερινές. Βρείτε την αίτηση εδώ
  • Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν Τετάρτη 21, Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23  Σεπτεμβρίου 2022 (οι ακριβείς ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα). Θα ακολουθεί προσωπική συνέντευξη με την καλλιτεχνική διευθύντρια της Σχολής.
  • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και οι εγγραφές θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Εισαγωγικών εξετάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα και απαραιτήτως e-mail, τηλέφωνο καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας ή και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
  • Απολυτήριο Λυκείου ή απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε ευκρινές αντίγραφο .Για απολυτήρια της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με Λύκειο της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’βάθμιας εκπαίδευσης.
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές αντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο απ’ το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού. Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοσή του στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση Α.Μ.Κ.Α.)

Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά, δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι :

Κλασικό Μπαλέτο
Σύγχρονος Χορός
Αυτοσχεδιασμός

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση/πληροφορία καλέστε στο  6984645408, 210 7299294, asiggareos@athensconservatoire.gr 

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu