Ακροάσεις Χορωδίας Ωδείου Αθηνών

Η χορωδία του Ωδείου Αθηνών ανοίγει τις πόρτες της και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, 13:00-18:00, σε ακρόαση.

Στόχος του Ωδείου Αθηνών είναι να δημιουργηθεί μια χορωδία νέων (15-30 ετών) η οποία μέσω της εκπαίδευσης θα κατακτήσει υψηλό επίπεδο και που θα της επιτρέπει, εκτός άλλων, να παρουσιάζει δύο μεγάλα έργα το χρόνο. Την ευθύνη του έργου αυτού έχει αναλάβει ο διευθυντής χορωδίας Δημήτρης Μπουζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις ανάγνωσης μουσικού κειμένου.

Η συμμετοχή στη χορωδία είναι δωρεάν.

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu