Ανακοίνωση Ακρόασης για την Εισαγωγή στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών

Ακροάσεις για την εισαγωγή στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

  • Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών θα δεχθεί μόνο μέχρι 15 σπουδαστές στο Α’ έτος. 
  • Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην γραμματεία της Σχολής Χορού καθημερινά 9:00-15:00.
  • Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν Τετάρτη 25, Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27  Σεπτεμβρίου 2019, μεταξύ 15:00-19:30. Θα ακολουθεί προσωπική συνέντευξη με την καλλιτεχνική διευθύντρια της Σχολής.
  • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων  θα γίνει τη Δευτέρα 30/9/2019.
  • Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, όπως αυτά αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα, απαραίτητα e-mail και τηλέφωνο καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας ή και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
  • Απολυτήριο Λυκείου ή απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε ευκρινές αντίγραφο. Για απολυτήρια της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με Λύκειο της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Β’βάθμιας εκπαίδευσης.
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές αντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει αυτό να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού. Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό, με την απόδοσή του στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση Α.Μ.Κ.Α.).

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αιτήσεις δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους.

 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: Κλασικό μπαλέτο, Σύγχρονος χορός, Αυτοσχεδιασμός   

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  καλέστε μας στο 6936 869091.

 

                                                                                                                

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu