Βασικές δράσεις του έργου Humanitas: Process Drama και Processwork

Το Έργο Humanitas. Process Drama και Processwork: Από σκηνής για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων εφηβικής ηλικίας υλοποιείται στα πλαίσια του Active citizens fund από το Εργαστήρι Θεατρικής Αγωγής της  Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών με εταίρο το ProcessworkHub.

Το Έργο έχει διάρκεια δύο χρόνων από Σεπτέμβριο 2021 έως Σεπτέμβριο 2023 και χωρίζεται χονδρικά σε δύο περιόδους, τον πρώτο χρόνο η προ-παραστατική προετοιμασία και τον δεύτερο οι πρόβες-δοκιμές και οι παραστάσεις. Κατά την διάρκεια αυτών των δυο χρόνων ακολουθείται ένας λεπτομερής σχεδιασμός με δράσεις που συμβαίνουν διαδοχικά και αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους στόχους. 

Οι βασικές δράσεις του Έργου

 • Επιστημονικά έγκυρες επιμορφώσεις από τον εταίρο σε όλες τις ομάδες που εμπλέκονται με το έργο, για θέματα που αφορούν ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες.
 • Εκπαίδευση επιλεγμένης ομάδας αποφοίτων της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών στην θεατρική αγωγή όπως αυτή εφαρμόζεται στο Εργαστήρι Θεατρικής Αγωγής της σχολής. 
 • Έρευνα και μελέτη που τροφοδοτεί και πλαισιώνει την συγγραφική διαδικασία, τον σχεδιασμό του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος καθώς και την προετοιμασία των προβών.
 • Συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου από την συγγραφέα Μαρία Γιαγιάννου με συνεργασία στην δραματουργία όλης της ομάδας. 
 • Πρόβες – Δοκιμές για την δημιουργία της θεατρικής παράστασης για εφηβικό κοινό η οποία θα εμπεριέχει συμμετοχικές δράσεις για το κοινό.
 • Παραστάσεις για τρία δημόσια σχολεία της Αττικής και παραστάσεις ανοιχτές στο κοινό. 
 • DIY Ντοκιμαντέρ που ακολουθεί την πορεία του Έργου από την αρχή ως το τέλος. 

Οι βασικοί στόχοι του Έργου : 

 • Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ ατόμων εφηβικής ηλικίας. 
 • Καλλιέργεια επίγνωσης και ενδυνάμωση των ατόμων εφηβικής ηλικίας καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντός τους.
 • Προαγωγή του θεάτρου ως παιδαγωγικό εργαλείο, ως όχημα κοινωνικής αλλαγής καθώς και ως καλλιτεχνική παρέμβαση στην σχολική κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο.
 • Προαγωγή της σύγχρονης δραματουργίας καθώς και συμπερίληψη σε αυτήν ΛΟΑΤΚΙ ταυτοτήτων.
 • Εξοικείωση του φορέα υλοποίησης με θέματα που αφορούν ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες ως ένα πρώτο βήμα προς μια συμπεριληπτική εκδοχή του.

Η διάρθρωση των δράσεων είναι τέτοια ώστε σταδιακά να προετοιμάζεται κάθε άτομο και κάθε ομάδα που εμπλέκεται με το έργο και παράλληλα να δημιουργούνται διαδοχικά τα καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά μέρη του. 

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu