Βυζαντινός Χορός της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής ( Β.Ε.Μ.) ως ειδικού μαθήματος, θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει ο Βυζαντινός Χορός της Σχολής Β.Ε.Μ. του Ωδείου Αθηνών, στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι σπουδαστές όλων των Τάξεων της Σχολής.

Σκοπός του Βυζαντινού Χορού είναι η περαιτέρω εξάσκηση των σπουδαστών της Σχολής Β.Ε.Μ. του Ωδείου Αθηνών στον συνθετικό πλούτο της Β.Ε.Μ. όπως και η απόκτηση εμπειρίας στην ψαλτική και τη διεύθυνση βυζαντινού χορού.

Επικεφαλής της διδασκαλίας και διεύθυνσης του Βυζαντινού Χορού είναι ο κ. Νικόλαος Βάλσαμος, καθηγητής της Σχολής Β.Ε.Μ. του Ωδείου Αθηνών και πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καρύκη (Καρύτση) Αθηνών.

Ο Βυζαντινός Χορός θα εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση, όπου θα ψάλει κατά τον εσπερινό του Σαββάτου. Ήδη, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 στις 6 μ.μ. εψάλη με επιτυχία ο εσπερινός.

Για τον μήνα Νοέμβριο του 2016 έχουν προγραμματισθεί οι ακόλουθοι εσπερινοί:

  • Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016, στις 6 μ.μ.
  • Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016, στις 6 μ.μ.

Για τις εμφανίσεις του Βυζαντινού Χορού κάθε μήνα, θα προηγείται ανακοίνωση.

Όσοι πιστοί και ακροατές ενδιαφέρονται να ακούσουν τον Βυζαντινό Χορό, μπορούν να προσέρχονται ελεύθερα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση (Πλατεία Καρύτση, Στάσεις Μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ).

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu