Εκπαίδευση ομάδας αποφοίτων στην Θεατρική Αγωγή

Το Έργο Humanitas. Process Drama και Processwork: Από σκηνής για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων εφηβικής ηλικίας υλοποιείται στα πλαίσια του Active citizens fund από το Εργαστήρι Θεατρικής Αγωγής της  Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών με εταίρο το ProcessworkHub.

Ο σχεδιασμός του Έργου προβλέπει την εκπαίδευση 19 αποφοίτ@ της Δραματικής Σχολής στην Θεατρική Αγωγή, για διάστημα οκτώ μηνών, με στόχο την εξοικείωση της ομάδας αφενός με το αντικείμενο της θεατρικής αγωγής, αφετέρου με το πώς μπορούμε να αγγίξουμε κοινωνικά θέματα μέσα από τεχνικές Process Drama.

Η ομάδα δημιουργήθηκε έπειτα από πρόσκληση ενδιαφέροντος προς απόφοιτ@ της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών, για τις τάξεις από το 2013 έως και το 2021. Τα ενδιαφερόμεν@ άτομα ενημερώθηκαν αναλυτικά για την διάρθρωση, το περιεχόμενο και τους στόχους της εκπαίδευσης, αλλά και του Έργου, και έπειτα από ατομικές συνεντεύξεις με την Διευθύντρια του Έργου, επιλέχθηκαν τα άτομα που αποτελούν την ομάδα.

Η θεατρική αγωγή, όπως εφαρμόζεται στο Εργαστήρι της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών, αφορά σε μια πολύπλευρη διαδικασία που αποτελείται από σωματική και ψυχοπνευματική εξάσκηση καθώς και θεατρική πρακτική. Το εκπαιδευτικό θέατρο, μέσα από τον βιωματικό και συμμετοχικό του κώδικα, ανοίγει δρόμους κατανόησης του εαυτού και των άλλων, συνδέει το άτομο με τον κόσμο, ενθαρρύνει την ανάληψη ευθύνης, προκαλεί και προσκαλεί να φανταστούμε ένα κόσμο καλύτερο, αλλά και να τον κάνουμε πράξη στο τώρα, επί σκηνής. Να συμμετέχουμε, δηλαδή, στην αλλαγή ως ενεργοί πολίτες. Έτσι το θέατρο γίνεται πολύτιμο κοινωνικό εργαλείο, μέσο ανάπτυξης της επίγνωσης και όχημα κοινωνικής αλλαγής. 

Ένα από τα πρώτα βήματα της εκπαίδευσης ήταν η δημιουργία ατομικών αυτοσχεδιασμών με αφορμή την ερώτηση: Γιατί θέατρο; 

Μια ερώτηση που μπορεί να απαντηθεί επιστημονικά, μέσα από τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το εκπαιδευτικό θέατρο, αλλά και προσωπικά μέσα από τη βιωματική διαδικασία του αυτοσχεδιασμού. 

Απώτερος στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι και η προετοιμασία των ηθοποιών και συντονιστών/συντονιστριών της θεατρικής παράστασης που αποτελεί την κεντρική δράση του Έργου, καθώς και η προετοιμασία νέων συνεργατών και συνεργατριών για το Εργαστήρι Θεατρικής Αγωγής. 

Πέραν τον ομάδων που εμπλέκονται άμεσα με το έργο έχουν προβλεφθεί περιφερειακές επιμορφωτικές δράσεις. 

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu