Εξετάσεις Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους σπουδαστές της Σχολής μας ότι, για την συμμετοχή τους στις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Σχολικού Έτους 2017-2018, οι οποίες θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00, θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους την Εξεταστέα Ύλη, όπως αυτή διαμορφώνεται παρακάτω:

1) Για κατάταξη στην Α΄ Τάξη: απλή αίτηση εγγραφής στην Γραμματεία του Ωδείου.

2) Για κατάταξη στην Β΄ Τάξη: εξέταση των υποψηφίων διά κλήρου σε όλη την ύλη του βιβλίου της Α΄ Τάξεως “Μελωδικές Ασκήσεις” Ιωάννου Μαργαζιώτη, καθώς και στην αντίστοιχη θεωρητική ύλη της Α΄ Τάξεως από το ” Θεωρητικόν” του Ιωάννου Μαργαζιώτη.

3) Για κατάταξη στην Γ΄ Τάξη: υποχρεωτική εκτέλεση ενός δογματικού δοξαστικού και ενός εωθινού επίσης από το Αναστασιματάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου-Ιωάννου Πρωτοψάλτου (Εκδόσεις Ζωής), καθώς και ενός δοξαστικού από την Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου, τα οποία θα έχουν προεπιλέξει ως γνωστή ύλη οι υποψήφιοι κατά την δική τους αρέσκεια και δυνατότητα. Εξέταση των υποψηφίων διά κλήρου σε όλη την ύλη του Αναστασιματαρίου, καθώς και στην θεωρητική ύλη της Β΄Τάξεως, όπως αυτή διαμορφώνεται στο “Θεωρητικόν” του Ιωάννου Μαργαζιώτη.

4) Για κατάταξη στην Δ΄ Τάξη: υποχρεωτική εκτέλεση ειρμών Α΄και Θ΄ Ωδής μίας σειράς καταβασιών εκ του αργού ειρμολογίου Ιωάννου Πρωτοψάλτου (ακριβής ανατύπωση της έκδοσης του 1903), ένα αργό προσόμοιο, στίχους από μία αργή δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου κατά προτίμησιν, εκλογή στίχων από τους πολυελέους ” Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος” σε ήχο Γ΄ και “Λόγον αγαθόν” σε ήχο Δ΄ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (βλ. Πανδέκτη, ακριβής ανατύπωση των ετών 1849-1850), τα οποία θα έχουν προεπιλέξει ως γνωστή ύλη οι υποψήφιοι κατά την δική τους αρέσκεια και δυνατότητα. Εξέταση των υποψηφίων διά κλήρου σε ένα θέμα αντίστοιχα από όλη την πρακτική και θεωρητική ύλη της Γ΄ Τάξεως, όπως η τελευταία διαμορφώνεται στο “Θεωρητικόν” του Ιωάννου Μαργαζιώτη.

5) Για κατάταξη στην Ε΄ Τάξη: υποχρεωτική εξέταση των υποψηφίων σε ένα χερουβικό, ένα κοινωνικό και ένα μουσικό τεμμάχιο από την εκ του Κανονισμού προβλεπόμενη ύλη της Δ΄ Τάξεως, τα οποία θα έχουν προεπιλέξει ως γνωστή ύλη οι υποψήφιοι κατά την δική τους αρέσκεια και δυνατότητα. Εξέταση των υποψηφίων διά κλήρου σε ένα θέμα αντίστοιχα από όλη την πρακτική και θεωρητική ύλη της Δ΄ Τάξεως, όπως παραπάνω.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Η Εξεταστική Επιτροπή και, ίδίως, οι καθηγητές της Βυζαντινής Μουσικής ως ειδικού μαθήματος, έχουν την δυνατότητα, προκειμένου να διαπιστώσουν την επάρκεια των υπό κατάταξη υποψηφίων, να τους εξετάζουν και σε θέματα όλων των αμέσως προηγουμένων Τάξεων πέρα από εκείνη στην οποία επιθυμούν να καταταγούν. H πρακτική και θεωρητική ύλη της Βυζαντινής ως ειδικού μαθήματος ορίζεται στα άρθρα 258 έως και 262 του Κανονισμού του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Α΄ 229/11-11-1957), όπως τον εφαρμόζει υποχρεωτικώς η Σχολή μας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.299/1976 (ΦΕΚ Α΄ 90/19-04-1976).

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ στους υποψηφίους, πριν από τις κατατακτήριες εξετάσεις και για κάθε σχετική πληροφορία, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τους ειδικούς καθηγητές της Σχολής:

κύριο Απόστολο Παπαδόπουλο (Τάξεις Δ΄, Ε΄, Πτυχίο, Δίπλωμα), τηλ: 2109525493, 6976888355,

κύριο Νικόλαο Βάλσαμο, (Τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄), τηλ: 2103835737, 6976980433.

Σημείωση: Ενημερωθείτε για την Διδακτέα Ύλη Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής του Ωδείου Αθηνών.


Photo: Wikipedia – A musical manuscript of 1433 from Pantokratoros monastery

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu