Εξετάσεις Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους σπουδαστές της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προσεχείς Εισιτήριες-Κατατακτήριες Εξετάσεις την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 3μμ, ότι η Εξεταστέα Ύλη για κάθε Τάξη διαμορφώνεται ως εξής:

  1. για κατάταξη στην Α΄ Τάξη: επαρκή φωνητικά προσόντα.
  2. για κατάταξη στην Β΄ Τάξη : επαρκής γνώση της διδακτέας ύλης της Α΄ Τάξεως.
  3. για κατάταξη στην Γ΄ Τάξη: επαρκής γνώση της διδακτέας ύλης της Β΄ Τάξεως.
  4. για κατάταξη στην Δ΄ Τάξη: επαρκής γνώση της διδακτέας ύλης της Γ΄ Τάξεως.
  5. για κατάταξη στην Ε΄ Τάξη: επαρκής γνώση της διδακτέας ύλης της Δ΄ Τάξεως
  6. για κατάταξη στην Τάξη Πτυχίου: επαρκής γνώση της διδακτέας ύλης της Ε΄ Τάξεως.
  7. για κατάταξη στην Τάξη Διπλώματος: επαρκής γνώση της διδακτέας ύλης της Ε΄ Τάξεως και προσκόμιση τυχόν προϋπάρχοντος Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής ανεγνωρισμένων Ωδείων και Μουσικών Σχολών.

Η Διδακτέα Ύλη των Τάξεων της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, όπως την εφαρμόζει η Σχολή μας σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Ν.299/1976 (ΦΕΚ Α΄90/19-04-1976), ορίζεται στα Άρθρα 258 έως και 262 του ΒΔ της 10ης Οκτωβρίου 1957 (ΦΕΚ Α΄ 229/11-11-1957) «Περί κυρώσεως του Εσωτερικού Κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης».

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να εξεταστούν διά κλήρου (έναν κλήρο για το θεωρητικό μέρος και έναν κλήρο για το πρακτικό μέρος της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής ως Ειδικού Μαθήματος) σε ολόκληρη την διδακτέα ύλη της αμέσως προηγουμένης Τάξεως από την Τάξη στην οποία επιθυμούν να καταταγούν. Οι υποψήφιοι για κατάταξη στη Α΄ Τάξη παρουσιάζονται και αυτοί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου αυτή να διαπιστώσει τα φωνητικά τους προσόντα. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από την ερμηνεία εκ μέρους του υποψηφίου μίας απλής μελωδίας της προτιμήσεώς του, είτε εκκλησιαστικής, είτε κοσμικής.

Share to:

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu