Επιμόρφωση Δημιουργικής Ομάδας σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ ταυτοτήτων

Το Έργο Humanitas. Process Drama και Processwork: Από σκηνής για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων εφηβικής ηλικίας υλοποιείται στα πλαίσια του Active citizens fund από το Εργαστήρι Θεατρικής Αγωγής της  Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών με εταίρο το ProcessworkHub.

Ανάμεσα στους στόχους του έργου είναι η προαγωγή αλλά και υποστήριξη του θεάτρου ως παιδαγωγικό εργαλείο που καλλιεργεί την επίγνωση και λειτουργεί ως όχημα κοινωνικής αλλαγής. Για αυτόν το λόγο ο σχεδιασμός του  Έργου προβλέπει μία σειρά επιμορφώσεων γύρω από θέματα ΛΟΑΤΚΙ ταυτοτήτων, που πραγματοποιεί το Processwork Hub για κάθε ομάδα εμπλεκομένων.

Η πρώτη επιμόρφωση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2021 για την δημιουργική ομάδα, όπως αυτή διαμορφώνεται τον πρώτο χρόνο του Έργου που αφορά την προ-παραστατική προετοιμασία:

  • Μαρία Όλγα Αθηναίου, πρακτικός του θεάτρου και processworker, Διευθύντρια και Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Θεατρικής Αγωγής της Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών
  • Μαρία Γιαγιάννου συγγραφέας
  • Άννα Αποστολέλλη, processworker και σύμβουλος Queer θεωρίας και τέχνης 
  • Κατερίνα Τσεσμετζή project manager

Η ομάδα του Processwork Hub, Λένα Ασλανίδου, Αλεξάνδρα Βασιλείου και Λίλη Βασιλείου, Processworkers και Επιστημονικοί Σύμβουλοι που αποτελούν τον εταίρο του Ωδείου Αθηνών για το Έργο, μαζί με την Άννα Αποστολλέλη, εφάρμοσαν μία αναλυτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη επιμόρφωση γύρω από θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτοτήτων φύλου, ορθής χρήσης του λόγου προς ΛΟΑΤΚΙ άτομα και για ΛΟΑΤΚΙ θέματα, ιστορικών δεδομένων, Queer θεωρίας. 

Κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης έγιναν συντονισμένες συζητήσεις και ασκήσεις ανάπτυξης  της ατομικής/ομαδικής επίγνωσης, γύρω από διακρίσεις, ομοφοβία, αμφιφοβία, τρανσφοβία και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ΛΟΑΤΚΙ άτομα και οικογένειες μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, στην εκπαιδευτική κοινότητα κ.λπ. 

Η διήμερη αυτή επιμόρφωση έθεσε απαραίτητες βάσεις για την επιστημονική εγκυρότητα σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητες, κάθε παιδαγωγικού και καλλιτεχνικού άξονα γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται οι δράσεις του Έργου. 

Η ενημερότητα του θεάτρου από την επιστήμη είναι ζωτικής σημασίας ώστε να επιτευχθεί από σκηνής με τον καλύτερο τρόπο αφενός η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ ατόμων εφηβικής ηλικίας, αφετέρου η ανάπτυξη της επίγνωσης όλων μας για την επιτακτική ανάγκη αλλαγής, καθώς και η ενδυνάμωση προς αυτήν την κατεύθυνση. Αντίστοιχα και οι καλλιτέχνες που εμπλέκονται σε μια παράσταση τέτοιου είδους χρειάζεται να έχουν προετοιμαστεί άρτια. 

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu