ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο Ωδείο Αθηνών λειτουργούν ειδικά μουσικά τμήματα Ελεύθερης Φοίτησης που απευθύνονται σε παιδιά και σε ενήλικες.

Για παιδιά προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας 3-6 ετών.

Το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι αποτέλεσμα κατάλληλου συνδυασμού πολλών μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων (CARL ORFF, KODALY, JACQUES-DALCROZE).

Το παιδί μέσα από μουσικά παιχνίδια και δραστηριότητες λαμβάνει ποικίλα ερεθίσματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών μουσικών δεξιοτήτων (ρυθμός, κίνηση, τραγούδι, ακουστική αντίληψη) και έρχεται επιπλέον σε επαφή με τις βασικές μουσικές έννοιες (αίσθηση τονικού ύψους, ηχοχρώματος, αξιών) με μία παιδαγωγική προσέγγιση ανάλογη των ιδιαιτεροτήτων του στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η βιωμάτικη προσέγγιση του κόσμου της μουσικής μέσω παιχνιδιών, χρήσης μουσικών οργάνων, εικαστικών, τραγουδιού και μέσω της κίνησης. Έτσι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη μουσική τους αντίληψη, την καλλιτεχνική τους έκφραση, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους, τη συναισθηματική τους έκφραση, τη δημιουργικότητα, την αυτοσυγκέντρωση, τη μνήμη και την ομαδικότητα τους.

 • Το τμήμα είναι ομαδικό και δέχεται μέχρι 12 – 13 άτομα.
 • Το μάθημα – διάρκειας 60’ – διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα.
 • Περίοδος μαθημάτων: Οκτώβριος – Ιούνιος
 • Υπεύθυνη Τμήματος & Διδασκαλία: Βάσια Ηλιάδη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 • Για εγγραφές, δίδακτρα, ωράρια κ.ά. επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών.
 • Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος: Βάσια Ηλιάδη, ΚΙΝ: 6948 820313, Ε: viliadi@athensconservatoire.gr

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ Ι: Για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών
Μέσω της  ζωγραφικής, των παιχνιδιών και της χρήσης ειδικού υλικού (βιβλίο με αυτοκόλλητα, εύκολες ασκήσεις, χρώματα κ.ά.), επιτυγχάνεται η γνώση ρυθμικής αγωγής, νοτών (κλειδί σολ και κλειδί φα), αξιών (ολόκληρο, μισό, τέταρτο, μισό παρεστιγμένο) και των πρώτων βασικών γνώσεων της θεωρίας.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΙΙ: για παιδιά ηλικίας 8-9 ετών
Σε αυτό το τμήμα γίνεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη πρώτη θεωρία μουσικής. Με τη βοήθεια ειδικού βιβλίου και μέσω ασκήσεων σε μορφή παιχνιδιού το παιδί μαθαίνει όλες τις αξίες, αλλοιώσεις, κλίμακες και τα απλά διαστήματα.

 • Το τμήμα είναι ομαδικό και δέχεται μέχρι 10 άτομα.
 • Το μάθημα – διάρκειας 45’ – διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα.
 • Περίοδος μαθημάτων: Οκτώβριος – Ιούνιος
 • Υπεύθυνη Τμήματος & Διδασκαλία: Βάσια Ηλιάδη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 • Για εγγραφές, δίδακτρα, ωράρια κ.ά. επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών.
 • Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος: Βάσια Ηλιάδη, ΚΙΝ: 6948 820313, Ε: viliadi@athensconservatoire.gr

 

Επιστημονική επίβλεψη: Δρ. Αθηνά Φυτίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Η ομαδική διδασκαλία πιάνου εφαρμόστηκε αρχικά σε ενήλικες στις Η.Π.Α. ήδη από τη τη δεκαετία του 1930. Η ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της παιδαγωγικής του πιάνου επέτρεψε την εφαρμογή της ομαδικής διδασκαλίας σε πολλά ηλικιακά επίπεδα με διαφορετική μαθησιακή στόχευση (για παράδειγμα, για αποτελεσματικότερη διδασκαλία πιανιστικών δεξιοτήτων, όπως η εναρμόνιση, ο αυτοσχεδιασμός, η prima vista κ.λπ., για βελτίωση τεχνικών δεξιοτήτων, για συμμετοχή σε μουσική ομάδα κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τις κινητικές δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία η διδασκαλία του ομαδικού πιάνου να αποτελεί καινοτόμα πρακτική, η οποία εφαρμόζεται εκτεταμένα όχι μόνο σε Αμερικανικές αλλά και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές Μουσικές Σχολές (Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία κ.λπ), αφού επιτρέπει την πολυεπίπεδη μουσική καλλιέργεια των νέων μαθητών. Ταυτόχρονα, με την εκτεταμένη χρήση – στα πρώτα στάδια εκμάθησης του ομαδικού πιάνου – μεθοδολογιών άτυπης μάθησης και αυτοσχεδιασμού, επιτρέπει τη δυνατότητα διδασκαλίας πιάνου και στην προσχολική ηλικία (4 – 6 ετών).

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ομαδικής διδασκαλίας πιάνου είναι τα εξής:

 • δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικό μουσικό δρώμενο από την αρχή της μαθησιακής εμπειρίας – ανάπτυξη ρυθμικής σταθερότητας,
 • διεύρυνση των ακουστικών εμπειριών – μεγαλύτερη καλλιέργεια της ακουστικής αγωγής – ανάπτυξη της κριτικής ακοής,
 • αυτοπεποίθηση στη μουσική εκτέλεση μέσω της συμμετοχής σε  ομάδα,
 • πολυεπίπεδη παρουσίαση νέων εννοιών, αφού οι μαθητές μαθαίνουν τις έννοιες τόσο από την παρουσίαση του δασκάλου όσο και από τους συμμαθητές τους,
 • δημιουργούνται καλύτερες βάσεις για αποτελεσματική επίβλεψη εξάσκησης και για ανάπτυξη τεχνικών λύσεων προβλημάτων,
 • διευρύνεται ο χρόνος συγκέντρωσης, λόγω της ποικιλίας των ακουστικών ερεθισμάτων (κυρίως σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες),
 • ενισχύεται η κατανόηση θεωρητικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων, όπως αρμονία, prima vista κ.λπ.,
 • αναπτύσσεται η ομαδική μουσική δημιουργία, ενισχύοντας το εσωτερικό κίνητρο εκμάθησης οργάνου.

ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ

1.ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-6 ΕΤΩΝ

Τα μαθήματα αυτά περιλαβάνουν δραστηριότητες που εστιάζουν στην ενδυνάμωση της ακουστικής αγωγής, την εκμάθηση κομματιών με προσέγγιση άτυπης μάθησης (δηλαδή “με το αυτί”), την ομαδική εκτέλεση μουσικής με χρήση των πλήκτρων και των ξύλινων στοιχείων του πιάνου ή ακόμη και άλλων κρουστών οργάνων, την εκτεταμένη χρήση αυτοσχεδιασμού ως παιδαγωγικό και εκφραστικό εργαλείο, την βιωματική εισαγωγή στη μουσική σημειογραφία και τη μουσική θεωρία, και την σωστή τοποθέτηση και χρήση του σώματος για τη βέλτιστη παραγωγή ήχου.

2.ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6-7 ΕΤΩΝ

Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν δραστηριότητες επικεντρωμένες στην ανάπτυξη πιανιστικών και μουσικών δεξιοτήτων όπως ακουστική αγωγή, ρυθμική αγωγή, τεχνική βελτίωση, διδασκαλία της prima vista και των τεχνικών ομαδικού παιξίματος και συνοδείας. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία ανάγνωσης παρτιτούρας, και περιλαμβάνουν δραστηριότητες στοχευμένου αυτοσχεδιασμού και τη δυνατότητα ομαδικής εκτέλεσης πολυάριθμων μεταγραφών από όλα τα είδη του μουσικού ρεπερτορίου. Ακόμη περιλαμβάνουν την εισαγωγή διαθεματικών ενοτήτων που εντάσσουν το μάθημα του πιάνου στο γενικότερο πλαίσιο μαθησιακών εμπειριών του παιδιού, όπως για παράδειγμα μελοποίηση στίχων [γλώσσα], ρυθμικά και πολυρρυθμικά σχήματα [μαθηματικά], καθώς και συνθετικοί πειραματισμοί με γραφικές παρτιτούρες [εικαστικά].

 • Το τμήμα είναι ομαδικό και δέχεται μέχρι 4 – 5 άτομα.
 • Το μάθημα – διάρκειας 40’ – διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα.
 • Περίοδος μαθημάτων: Οκτώβριος – Ιούνιος
 • Υπεύθυνη Τμήματος & Διδασκαλία: Βάσια Ηλιάδη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Βάσια Ηλιάδη, ΚΙΝ: 6948 820313, Ε: viliadi@athensconservatoire.gr

 

Η Χορωδία «Μικροί Μουσικοί» του Ωδείου Αθηνών αφορά παιδιά ηλικίας 6-12 ετών που γίνονται δεκτά κατόπιν ακρόασης στις αρχές του διδακτικού έτους, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ωδείου Αθηνών.

Οι μικροί σπουδαστές, εκτός από την εμπειρία των μουσικών δοκιμών και της γνώσης που αποκτούν, έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε συναυλίες και παραστάσεις παρουσία κοινού, εντός και εκτός των χώρων του Ωδείου Αθηνών. Οι δοκιμές της χορωδίας πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα.

 • Περίοδος μαθημάτων: Οκτώβριος – Ιούνιος
 • Διδασκαλία Χορωδίας Μικρών Μουσικών: Χριστίνα Μιχαλάκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για εγγραφές, δίδακτρα, ωράρια μαθημάτων και  το πρόγραμμα σπουδών, επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών.

 

 

Η πρώτη επαφή με ένα μουσικό όργανο είναι σημαντική προκειμένου ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής να αποφασίσει αν του αρέσει και αν επιθυμεί να το σπουδάσει. Για αρχάριους σπουδαστές (μικρούς και ενήλικες ) υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικά μαθήματα εκμάθησης μουσικών οργάνων, όπως: κιθάρα, φλάουτο κ.α.

Τα τμήματα είναι ομαδικά και δημιουργούνται εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από 2 τουλάχιστον άτομα με μέγιστο αριθμό σπουδαστών ανά τμήμα οργάνου τα 4 άτομα.

 • Το μάθημα – διάρκειας 60’ – διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα.
 • Περίοδος μαθημάτων: Οκτώβριος – Ιούνιος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για εγγραφές, δίδακτρα, ωράρια μαθημάτων και  το πρόγραμμα σπουδών, επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών.

 

Από το 2012, στο Ωδείο Αθηνών λειτουργεί το ειδικό τμήμα εκμάθησης μουσικής, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά κι ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

 

Σύμφωνα με το νόμο υπ’αριθ. 2817/2000, άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.Ενδεικτικά αναφέρουμε: προβλήματα όρασης, ακοής, λόγου και ομιλίας, νοητική ανεπάρκεια, κινητική αναπηρία, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι εξατομικευμένο στο σχεδιασμό και στη παρέμβαση με δυνατότητα ατομικών και ομαδικών μαθημάτων.

 

Μέσω των μαθημάτων δίνεται η ευκαιρία της βιωματικής προσέγγισης της μουσικής με σκοπό την ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης, την καλλιτεχνική και συναισθηματική έκφραση, τη βελτίωση της επικοινωνίας, της ομαδικότητας, της αυτοσυγκέντρωσης, της μνήμης, με απώτερη επιδίωξη την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την αλληλοαποδοχή με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική εξέλιξη.

 • Το μάθημα είναι ατομικό, διάρκειας 60’ και διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα.
 • Περίοδος μαθημάτων: Οκτώβριος – Ιούνιος
 • Για τα τμήματα ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ  το κείμενο κλείνει με την φράση Υπεύθυνη Τμήματος & Διδασκαλία: Βάσια ΗλιάδηΑπό κάτωΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  Βάσια Ηλιάδη, ΚΙΝ: 6948 820313, Ε: viliadi@athensconservatoire.gr

  Για τα τμήματα ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΙΚΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΝΑΝΩΝ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  Για εγγραφές, δίδακτρα, ωράρια μαθημάτων και  το πρόγραμμα σπουδών, επικοινωνήστε με την Κεντρική Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών.

  Για το τμήμα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  Βάσια Ηλιάδη, ΚΙΝ: 6948 820313, Ε: viliadi@athensconservatoire.gr

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονη Φωνητική και Eιδικά Mουσικά Tμήματα (κατεβάστε το σε αρχείο PDF)

 

 


Share to:

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu