ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε οργανοπαίκτες και τραγουδιστές όλων των επιπέδων. Η συμμετοχή στο µάθηµα- σεµινάριο θα διαρκεί 2 ώρες µία φορά την εβδοµάδα.  Το ρεπερτόριο θα συµπεριλάβει κοµµάτια από την ελληνική και ελληνόφωνη δηµοτική µουσική και τις αστικές παραδόσεις που αναπτύχθηκαν εντός του Ελλαδικού χώρου αλλά και στην Μικρά Ασία, καθώς και συνθέσεις από την πολυπολιτισµική παράδοση της Οθωµανικής λαϊκής και κλασικής µουσικής.

Έναρξη: Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019
Το σύνολο θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 18:30 – 20:30
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη η συμπλήρωση 7 θέσεων


Εγγραφές θα πραγματοποιούνται έως τη συμπλήρωση 25 θέσεων  
Υπεύθυνη Ορχήστρας: Σοφία Λαµπροπούλου

Share to:

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu