Προκήρυξη θέσης Γραμματειακής Υποστήριξης Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών

Η Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών αναζητά άτομο που θα καλύψει τη θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης. Η θέση αφορά σε πενθήμερη ημιαπασχόληση 30 ωρών την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο 16:00 έως 22:00.

Περιγραφή θέσης

Το άτομο που θα αναλάβει τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών θα συνεργάζεται με το διοικητικό και διδακτικό προσωπικού του οργανισμού, θα έχει επαφή με τους σπουδαστές και θα διεκπεραιώνει γραμματειακές και διοικητικές εργασίες.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

–       Τίτλος προπτυχιακών σπουδών με σχετικό αντικείμενο (πολιτισμός, διοίκηση)

       Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία

–       Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής

–       Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

–       Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με σαφήνεια και ακρίβεια

–       Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση

–       Ικανότητα συνεργασίας με τους άλλους στο πλαίσιο ομάδας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Τα ενδιαφερόμενα άτομα παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα -συνοδευόμενο από επιστολή στην οποία θα περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση- στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athensconservatoire.gr  έως και τις 12 Ιουνίου 2022

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu