ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές στο Ωδείον Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 αρχίζουν τη Δεύτερα 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, οι δε ανήλικοι συνοδεύονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους.

Το διδακτικό έτος έχει διάρκεια από 1η Οκτωβρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2018. Εγγραφές γίνονται δεκτές κατά τη διάρκεια όλου του διδακτικού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλ. 2107240673, καθημερινές 11.00 – 19.00.

Comments are closed.

© 2016-2017 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu