ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όποιο ειδικό ή ομαδικό μάθημα επιθυμεί, είτε ακόμα και συνδυασμό τους, χωρίς κανένα περιορισμό στον αριθμό των μαθημάτων και τη διάρκεια φοίτησης κατά το σχολικό έτος.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Ελευθέρων Σπουδών μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

Η μοναδική υποχρέωση του σπουδαστή είναι η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων.

Να σημειωθεί ότι ο σπουδαστής έχει το δικαιώμα να μεταπηδήσει από τις Ελεύθερες Σπουδές στο Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης κάθε Οκτώβριο μόνο κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων.

Υπογραμμίζεται ότι η παρακολούθηση του Προγράμματος Ελευθέρων Σπουδών ΔΕΝ οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου Πτυχίου ή Διπλώματος από το κράτος.

Υπάρχει μόνο η δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού φοίτησης.

(Photo: Marq Riley)

Comments are closed.

© 2016-2017 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu