ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Σημαντικό ρόλο στη μουσική εκπαίδευση και καλλιτεχνική ανελίξη των νέων μουσικών παίζει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ωδείου Αθηνών.

Προσφέρεται για όλα τα όργανα και τη μονωδία, δίνοντας στους Πτυχιούχους – Διπλωματούχους μουσικούς τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα στον τομέα ενδιαφέροντός τους.

Comments are closed.

© 2016-2017 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu