ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το 2012 το Ωδείο Αθηνών λειτουργεί το ειδικό τμήμα εκμάθησης μουσικής, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά κι ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κι ιδιαιτερότητες.

Σύμφωνα με το νόμο υπ’αριθ. 2817/2000, άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.Ενδεικτικά αναφέρουμε, προβλήματα όρασης, ακοής, λόγου και ομιλίας, νοητική ανεπάρκεια, κινητική αναπηρία, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι εξατομικευμένο στο σχεδιασμό και στη παρέμβαση με δυνατότητα ατομικών και ομαδικών μαθημάτων.

Μέσω των μαθημάτων δίνεται η ευκαιρία της βιωματικής προσέγγισης της μουσικής με σκοπό την ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης, την καλλιτεχνική και συναισθηματική έκφραση, τη βελτίωση της επικοινωνίας, της ομαδικότητας, της αυτοσυγκέντρωσης, της μνήμης, με απώτερη επιδίωξη την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την αλληλοαποδοχή με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική εξέλιξη.

Comments are closed.

© 2016-2017 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu