ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ

Κέντρο Παλαιάς Μουσικής Αθηνών

Διετής Κύκλος Σπουδών Παλαιάς Μουσικής: «H Φωνητική μουσική από το Μεσαίωνα στο Μπαρόκ»
Ο κύκλος σπουδών διάρκειας δύο ετών εστιάζει στο φωνητικό ρεπερτόριο του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και του Μπαρόκ ενώ εκτείνεται μέχρι τον Μότσαρτ. Απευθύνεται (Α) σε προχωρημένους σπουδαστές τραγουδιού καθώς και σε νέους επαγγελματίες τραγουδιστές οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στο σχετικό ρεπερτόριο και στην ιστορική ερμηνεία, (Β) σε εραστές της αναγεννησιακής πολυφωνίας, (Γ) σε πιανίστες, τσεμπαλίστες, οργανίστες, καθώς και διευθυντές ορχήστρας και χορωδίας, οι όποιοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στη συνοδεία της φωνητικής και γενικότερα της μουσικής του μπαρόκ.

Διάρκεια σπουδών: δύο έτη – τέσσερα εξάμηνα.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνεται τον Οκτώβριο κάθε έτους.  Το πρώτο εξάμηνο διαρκεί από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, το δεύτερο εξάμηνο από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο.

Κατευθύνσεις:
Α. Πλήρης φοίτηση, σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα σπουδών.
Β. Σπουδή της αναγεννησιακής πολυφωνίας.
Γ. Basso continuo και συνοδεία φωνητικής μουσικής το 17 ο και 18 ο αιώνα.

Μαθήματα:
Κατεύθυνση Α:
·      Τραγούδι / ερμηνεία φωνητικής μουσικής
·      Μελέτη ρεπερτορίου / μουσική διδασκαλία
·      Σύνολα μπαρόκ μουσικής
·      Σύνολα μεσαιωνικής μουσικής
·      Στοιχεία basso continuo
Κατευθύνσεις Α και Β (Schola Cantorum):
·      Ανάγνωση αναγεννησιακής σημειογραφίας / prima vista
·      Σύνολα και χορωδία αναγεννησιακής μουσικής
·      Θεωρία της αναγεννησιακής μουσικής
Κατευθύνσεις Α, Β και Γ:
·      Ιστορική ερμηνεία / πηγές
Κατεύθυνση Γ:
·      Πρακτική και θεωρία του basso continuo

Προϋποθέσεις για τους ενδιαφερόμενους:

Κατεύθυνση Α: Ανωτέρα τάξη, Πτυχίο ή Δίπλωμα μονωδίας (κατόπιν ακρόασης)
Κατεύθυνση Β: Ενδιαφέρον για την αναγεννησιακή μουσική (για τη συμμετοχή στις συναυλίες: μουσική και τραγουδιστική επάρκεια, κατόπιν ακρόασης)
Κατεύθυνση Γ: Μέση τάξη ή αντίστοιχη εξοικείωση με κάποιο πληκτροφόρο όργανο, επάρκεια μουσικοθεωρητικής κατάρτισης (σολφέζ/ντικτέ, θεωρία/αρμονία)

Αποφοίτηση:
Το διετές πρόγραμμα σε κάθε κατεύθυνση του κύκλου σπουδών παλαιάς μουσικής οδηγεί σε πτυχίο (βεβαίωση σπουδών από το Ωδείο Αθηνών) μετά από επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις.

Καθηγητές:

  • Ερμηνεία φωνητικής μουσικής:  Άρης Χριστοφέλλης
  • Ιστορική ερμηνεία, μουσική του Μεσαίωνα: Δημήτρης Κούντουρας
  • Συνοδεία στο τσέμπαλο, basso continuo, αναγεννησιακή πολυφωνία:
    Ιάσων Μαρμαράς

Comments are closed.

© 2016-2017 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu