Σύγχρονη Δημιουργία και Ηχητική Τεχνολογία

Από την έναρξη της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ) – ο οργανισμός που ιδρύθηκε το 1979 από τον Γιάννη Ξενάκη – και το Ωδείο Αθηνών (ΩΑ) – το αρχαιότερο μουσικοεκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας (1871) – ξεκίνησαν μια στρατηγική συνεργασία με σκοπό τη συνδυασμένη εκπαιδευτική, καλλιτεχνική και επιστημονική δράση στον ευρύτερο τομέα της σύγχρονης μουσικής, και της συνύπαρξης των τεχνών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής το ΚΣΥΜΕ και το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) του ΩΑ οργανώνουν κύκλο μαθημάτων για τη διδασκαλία της σύγχρονης μουσικής, με έμφαση στην ηλεκτρονική μουσική, τη συνέργεια των τεχνών, και τις νέες τεχνολογίες ήχου.

Μάθετε περισσότερα

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu