Συνεργασία του Pierce με το Ωδείο Αθηνών για παιδιά του Δημοτικού

Οι μαθητές μυούνται στον κόσμο της μουσικής μέσω της ομαδικής διδασκαλίας οργάνων και καλλιεργούν το μουσικό τους αισθητήριο.

Εισαγωγή στον μαγικό κόσμο των ήχων και των μελωδιών επιφυλάσσει το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος για τους μικρούς μαθητές των τάξεων του Δημοτικού και ενώνει τις δυνάμεις του με το Ωδείο Αθηνών για να τους προσφέρει μαθήματα μουσικής αγωγής.
Η συνεργασία Pierce – Ωδείου Αθηνών πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιμορφωτικών – εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τα μαθήματα θα προσφέρονται από το Pierce, μετά το πέρας του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος.

Τα προγράμματα του Ωδείου Αθηνών, στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι μικροί μαθητές του Pierce, είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να απηχούν τον ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα μάθησης του Σχολείου. Κάθε τμήμα είναι ομαδικό, θα έχει διάρκεια 45 λεπτών και θα διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα.

Tα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο και αφορούν στην εκμάθηση μουσικής, μέσω ομαδικής διδασκαλίας οργάνων όπως πιάνου, κιθάρας και τρομπέτας.

Πλεονεκτήματα της ομαδικής διδασκαλίας

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ομαδικής διδασκαλίας μουσικής είναι τα εξής:

  • δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικό μουσικό δρώμενο από την αρχή της μαθησιακής εμπειρίας – ανάπτυξη ρυθμικής σταθερότητας,
  • διεύρυνση των ακουστικών εμπειριών – μεγαλύτερη καλλιέργεια της ακουστικής αγωγής – ανάπτυξη της κριτικής ακοής,
  • αυτοπεποίθηση στη μουσική εκτέλεση μέσω της συμμετοχής σε ομάδα,
  • πολυεπίπεδη παρουσίαση νέων εννοιών, αφού οι μαθητές μαθαίνουν τις έννοιες τόσο από την παρουσίαση του δασκάλου όσο και από τους συμμαθητές τους,
  • δημιουργούνται καλύτερες βάσεις για αποτελεσματική επίβλεψη εξάσκησης και για ανάπτυξη τεχνικών λύσεων προβλημάτων,
  • διευρύνεται ο χρόνος συγκέντρωσης, λόγω της ποικιλίας των ακουστικών ερεθισμάτων (κυρίως σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες),
  • ενισχύεται η κατανόηση θεωρητικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων, όπως αρμονία, prima vista κ.λπ.,
  • αναπτύσσεται η ομαδική μουσική δημιουργία, ενισχύοντας το εσωτερικό κίνητρο εκμάθησης οργάνου.

Τι περιλαμβάνουν οι δραστηριότητες

Το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι αποτέλεσμα κατάλληλου συνδυασμού
πολλών μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων (CARL ORFF, KODALY, JACQUES-DALCROZE).

Το παιδί, μέσα από μουσικά παιχνίδια και δραστηριότητες, λαμβάνει ποικίλα ερεθίσματα
που στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών μουσικών δεξιοτήτων (ρυθμός, κίνηση,
τραγούδι, ακουστική αντίληψη) και έρχεται επιπλέον σε επαφή με τις βασικές μουσικές
έννοιες (αίσθηση τονικού ύψους, ηχοχρώματος, αξιών) με μία παιδαγωγική προσέγγιση
ανάλογη των ιδιαιτεροτήτων του στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική προσέγγιση του κόσμου της μουσικής μέσω
παιχνιδιών, χρήσης μουσικών οργάνων, εικαστικών, τραγουδιού και μέσω της κίνησης.
Έτσι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη μουσική τους αντίληψη, την
καλλιτεχνική τους έκφραση, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους, τη συναισθηματική τους
έκφραση, τη δημιουργικότητα, την αυτοσυγκέντρωση, τη μνήμη και την ομαδικότητα τους.

Ειδικά για το τμήμα της Μουσικής Προπαιδείας στο Πιάνο, για τις πρώτες τάξεις του
δημοτικού, τα μαθήματα περιλαμβάνουν δραστηριότητες που εστιάζουν στην ενδυνάμωση
της ακουστικής αγωγής, την εκμάθηση κομματιών με προσέγγιση άτυπης μάθησης (δηλαδή
“με το αυτί”), την ομαδική εκτέλεση μουσικής με χρήση των πλήκτρων και των ξύλινων
στοιχείων του πιάνου ή ακόμη και άλλων κρουστών οργάνων, την εκτεταμένη χρήση
αυτοσχεδιασμού ως παιδαγωγικoύ και εκφραστικού εργαλείου, τη βιωματική εισαγωγή στη μουσική σημειογραφία και τη μουσική θεωρία, και τη σωστή τοποθέτηση και χρήση του σώματος για τη βέλτιστη παραγωγή ήχου.

Για τις πιο προχωρημένες τάξεις, τα μαθήματα περιλαμβάνουν δραστηριότητες
επικεντρωμένες στην ανάπτυξη πιανιστικών και μουσικών δεξιοτήτων όπως ακουστική
αγωγή, ρυθμική αγωγή, τεχνική βελτίωση, διδασκαλία της prima vista και των τεχνικών
ομαδικού παιξίματος και συνοδείας. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία ανάγνωσης
παρτιτούρας, και περιλαμβάνουν δραστηριότητες στοχευμένου αυτοσχεδιασμού και τη
δυνατότητα ομαδικής εκτέλεσης πολυάριθμων μεταγραφών από όλα τα είδη του μουσικού
ρεπερτορίου. Ακόμη περιλαμβάνουν την εισαγωγή διαθεματικών ενοτήτων που εντάσσουν
το μάθημα του πιάνου στο γενικότερο πλαίσιο μαθησιακών εμπειριών του παιδιού, όπως για παράδειγμα μελοποίηση στίχων [γλώσσα], ρυθμικά και πολυρρυθμικά σχήματα
[μαθηματικά], καθώς και συνθετικοί πειραματισμοί με γραφικές παρτιτούρες [εικαστικά].

 

 


 

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu