Υποτροφία Side by side

Υποτροφία Side by side

Πρόσκληση ενδιαφέροντος


Επιθυμείτε να επισκεφθείτε τη Γερμανία και τη Γαλλία το καλοκαίρι του 2019 για να πραγματοποιήσετε ένα προσωπικό έργο σε σχέση με τις σπουδές σας στο Ωδείο Αθηνών;

Το Ινστιτούτο Goethe και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος με την υποστήριξη του Γαλλο-Γερμανικού Πολιτιστικού Ταμείου θα προσφέρουν μία υποτροφία 2.000 ευρώ στον υποψήφιο που θα παρουσιάσει ένα εμπεριστατωμένο έργο, στο πλαίσιο της κατάρτισης και της προσωπικής του εξέλιξης.

 

Όροι συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ωδείο Αθηνών και να παρακολουθούν μουσικές σπουδές. Η μετάβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί στη Γερμανία και τη Γαλλία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2019.

 

Κριτήρια Επιλογής

  • Πρωτότυπο και καινοτόμο έργο
  • Ενδιαφέρον και συνάφεια του έργου
  • Σκοπιμότητα του έργου

 

Ο φάκελος της αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει:

Περιγραφή του έργου σε 3.000 λέξεις

Έναν προϋπολογισμό

Ένα ημερολόγιο

Ένα βιογραφικό σημείωμα

 

Προθεσμία υποβολής της αίτησης στην αγγλική γλώσσα, στις 7 Απριλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iris.asimakopoulou@goethe.de – θέμα: contest side by side + όνομα. 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 22 Απριλίου 2019.

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu