Υποτροφίες σπουδών για τη Σχολή Πληκτροφόρων 2023/24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29.11.2023

Ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών – 1871» προκηρύσσει υποτροφίες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 οι οποίες καλύπτονται από τα κληροδοτήματα Ανδρεάδη και Ησαΐα και αφορούν στη Σχολή Πληκτροφόρων (πιάνο, τσέμπαλο, εκκλησιαστικό όργανο).

Όροι συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 • Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά κατόπιν ακρόασης ενώπιον Κριτικής Επιτροπής, αφορούν στα προγράμματα πλήρους φοίτησης των Μουσικών Σχολών του Ωδείου Αθηνών (κατεύθυνση κλασικής μουσικής) και καλύπτουν δίδακτρα φοίτησης για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024.
 • Γίνονται δεκτές αιτήσεις σπουδαστών που φοιτούν στο επίπεδο της Γ’ Μέσης, όλων των επιπέδων της Ανωτέρας καθώς και στην τάξη Πτυχίου / Διπλώματος.
 • Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις σπουδαστών που ήδη έχουν λάβει υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από το Ωδείο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.
 • Κατά την ακρόαση οι υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιάσουν από μνήμης έργα δύο διαφορετικών εποχών συνολικής διάρκειας μέχρι περίπου 15 λεπτών.
 • Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα ελεύθερης φοίτησης και υπό κατάταξη.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μαθητολόγια του Ωδείου Αθηνών κατά την ακρόαση.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αριστεύσει στις μουσικές σπουδές τους κατά το αμέσως προηγούμενο της ακρόασης ακαδημαϊκό έτος.
 • Η αίτηση συμμετοχής στις ακροάσεις θα πρέπει να προσυπογράφεται από τον διδάσκοντα του υποψήφιου στο ειδικό μάθημα.
 • Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία από τα οποία να εμφαίνεται η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου ή, σε περίπτωση ανηλίκου, της οικογένειάς του.
 • Η φυσική παρουσία των υποψηφίων στην ακρόαση είναι υποχρεωτική. Αιτήσεις που βασίζονται σε ηλεκτρονικά μέσα όπως ηχογραφήσεις, βίντεο κ.λπ. δεν λαμβάνονται υπόψη.
 • Σε συνέχεια της από 29.11.2023 με αριθμ. πρωτ. Β2674 προκήρυξης, η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πρόγραμμα με τα έργα που θα παρουσιαστούν ορίζεται για τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και υποβάλλεται στη Γραμματεία των Μουσικών Σχολών του Ωδείου Αθηνών. Ως νέα ημερομηνία ακρόασης των υποψηφίων που πληρούν τα ως άνω προαπαιτούμενα ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024. Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν στους χώρους του Ωδείου Αθηνών.
 • Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία των Μουσικών Σχολών του Ωδείου Αθηνών, καθημερινές στο τηλ. 2107240673, εσωτ. 110.

 

 


 

Share to:

Comments are closed.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu