ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Η Ερασιτεχνική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών είναι αναγνωρισμένη από το κράτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 144026 της σχετ. 130873/2015 άδειας έναρξης και ιδρύθηκε βάσει του νόμου περί ερασιτεχνικών σχολών.

Σκοπός της Σχολής είναι η χορευτική και καλλιτεχνική κατάρτιση των μαθητών της και η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Η Σχολή λειτουργεί και σαν φυτώριο σπουδαστών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού και έχει ως στόχο την επαρκή προετοιμασία και κατάρτιση των σπουδαστών για την εισαγωγή τους σε αυτήν.

Η έμφυτη παιδική καλλιτεχνικότητα, υπαρκτή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε όλα τα παιδιά, είναι πάντοτε συνυφασμένη με την χαρά. Έτσι η εισαγωγή των παιδιών στις πρώτες ηλικίες γίνεται πάντα μέσα από το παιχνίδι, το οποίο ωστόσο δεν είναι άμοιρο χρήσιμων στοιχείων για την τεχνική τους εξέλιξη. Σταδιακά προστίθενται όλο και περισσότερα τεχνικά επίπεδα. Μεγάλη έμφαση δίδεται πάντοτε στην αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα στην ομάδα αλλά και στην καλλιέργεια του πνεύματος του συνόλου που είναι απαραίτητα εφόδια για την μετέπειτα πορεία τους.

Στην Ερασιτεχνική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα για παιδιά, νέους και εφήβους:

 • Α: Χορευτικό παιχνίδι για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3,5 έως 5 ετών.
 • Β1-Β2: Τμήμα για παιδιά 6 έως 9 ετών για εισαγωγή στην χορευτική εκπαίδευση.
 • Β3: Φυτώριο για παιδιά 10 έως 11 ετών, κλασικής τεχνικής και εκφραστικής δημιουργικής κίνησης.
 • Γ: Φυτώριο για εφήβους 12 έως 15 ετών, κλασικής και σύγχρονης τεχνικής.
 • Δ: Τμήμα από 16 ετών και άνω.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός, στοιχεία αυτοσχεδιασμού και ρυθμική.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για όλα τα τμήματα της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών, οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και συνεχίζονται καθόλη την διάρκεια του διδακτικού έτους.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Σχολών Χορού Τ: 210 7299 294 / ώρες: 10:00 – 15:00  |  Κ: 698 4645408 / 693 6869091 / 697 2938352  |  Ε: asiggareos@athensconservatoire.gr


 

Το Τμήμα Προετοιμασίας της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών απευθύνεται σε σπουδαστές ηλικίας 16 έως 25 ετών που επιθυμούν να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Η εισαγωγή στο Τμήμα Προετοιμασίας γίνεται κατόπιν ακρόασης. Το τμήμα λειτουργεί από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο (9 μήνες), με καθημερινά μαθήματα. Μία φορά την εβδομάδα, δίνονται διορθώσεις και ειδικές ασκήσεις για τον κάθε σπουδαστή χωριστά.

Στο τμήμα αυτό, διδάσκουν οι καθηγητές της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Μπαλέτο/pointes
 • Σύγχρονο (Limon, release)
 • Τεχνική της Martha Graham
 • Αυτοσχεδιασμός
 • Ενδυνάμωση
 • Jazz

Μετά το πέρας της τακτικής φοίτησης των 9 μηνών στο Τμήμα Προετοιμασίας, διενεργούνται Θερινά Σεμινάρια εντατικής παρακολούθησης. Οι ημερομηνίες, το πρόγραμμα και τα δίδακτρα των θερινών σεμιναρίων ανακοινώνονται τον Ιούνιο στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές για το Τμήμα Προετοιμασίας πραγματοποιούνται κατά τις οριζόμενες ημερομηνίες στις σχετικές ανακοινώσεις του Ιουνίου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Σχολών Χορού Τ: 210 7299 294 / ώρες: 10:00 – 15:00  |  Κ: 698 4645408 / 693 6869091 / 697 2938352  |  Ε: asiggareos@athensconservatoire.gr


 

 

 

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu