ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EEEMERGING+

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EEEMERGING+

Το EEEmerging +  είναι ένα ευρωπαϊκό διακρατικό σχέδιο συνεργασίας μεγάλης κλίμακας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 01/09/2019 έως 28/02/2023 και θα περιλαμβάνει 9 εταίρους από την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλούς συνεργάτες

Οι 3 κύριοι στόχοι και συναφείς δράσεις του Σχεδίου είναι:

  1. Ενίσχυση νέων ομάδων και καλλιτεχνών που στοχεύουν στη διεξαγωγή μιας διεθνούς σταδιοδρομίας στην ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ. > Δράσεις: Οι δραστηριότητες του Κέντρου Καριέρας αναπτύσσονται κυρίως μέσω ενός δικτύου καλλιτεχνικής διαμονής σε 13 χώρες, προσφέροντας την ευκαιρία συναυλιών (Φεστιβάλ, παραστάσεις), εκπαιδευτικών συναντήσεων (με ολιστική προσέγγιση, από τις διοικήσεις έως τις πρακτικές υγείας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, της διάδοσης και της ανάπτυξης καλλιτεχνικού έργου), την παραγωγή υλικού προώθησης και τη διαμόρφωση μια ακαδημίας που αναμιγνύει καθιερωμένα σύνολα και νέους καλλιτέχνες.
  2. Ενθάρρυνση και κινητοποίηση καλλιτεχνών και φορέων του κλάδου ώστε να προωθήσουν την καινοτομία σε όλες τις μορφές της. > Δράσεις: Τα Εργαστήρια Καινοτομίας ενθαρρύνουν τόσο τα σύνολα όσο και τους συνεργάτες να πειραματιστούν: Εργαστήρια Τεχνολογίας, Εργαστήρια κοινού και Εργαστήρια παραστάσεων. Τα αποτελέσματα αυτών των “πειραματισμών” θα διαμοιραστούν στην Κοινότητα, με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα υπερβεί τον τομέα μας.
  3. Ενθάρρυνση της επέκτασης της κοινότητας ατόμων, συνόλων και οργανισμών που ενδιαφέρονται για την EEEmerging + και την ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ εν γένει. > Δράσεις: Οι δραστηριότητες της Κοινωνικής Ζωής παρέχουν δεδομένα και νέες πηγές, καθώς και ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής (μέσω της διαδικτυακής πύλης eeemerging.eu), μέσα συλλογής και ανταλλαγής γνώσεων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και ετήσια Συνέλευση των υποστηριζόμενων μουσικών υνόλων. Η στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης του EEEmerging + υποστηρίζει μια προσέγγιση για τη διάρθρωση του τομέα της ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, την προώθηση του έργου και τη ζωτικότητά του μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών προωθώντας μια αποφασιστικά σύγχρονη εικόνα και υπογραμμίζοντας τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Visit eeemerging.eu !

 


VISIT PAGE IN ENGLISH

 

Share to:

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu