ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον Αθηνών – 1871» δύναται να προκηρύσσει ειδικές ετήσιες υποτροφίες οι οποίες χορηγούνται κατόπιν ακρόασης. Δικαίωμα συμμετοχής στις ακροάσεις χορήγησης υποτροφιών έχουν όσοι πληρούν τα οριζόμενα κριτήρια στην ετήσια προκήρυξη η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ωδείου Αθηνών μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται ενώπιον ειδικής επιτροπής την οποία απαρτίζουν ο Διευθυντής (Πρόεδρος) και οι Διδάσκοντες των Μουσικών Σχολών του Ωδείου Αθηνών.

 

Β. Η Διοίκηση του Ωδείου Αθηνών δέχεται τις γραπτές αιτήσεις των σπουδαστών για χορήγηση ετήσιων υποτροφιών από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου. Τα κριτήρια για την απονομή αυτών των υποτροφιών είναι η επίδοση του σπουδαστή και η οικονομική του κατάσταση. Οι αιτήσεις κατατίθενται στον Διευθυντή των Μουσικών Σχολών και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση θεωρείται έγκυρη εφόσον ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του η οποία πιστοποιείται με την καταβολή του τέλους εγγραφής και των διδάκτρων που προβλέπονται ανά Σχολή/Τμήμα (μηνιαία ή τριμήνου). Επί πλέον, οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να αναγράφουν τον αριθμό μητρώου τους στην αίτηση. Κατά την κρίση της Διοίκησης και του Διευθυντή των Μουσικών Σχολών ενδέχεται να γίνονται και ακροάσεις.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΚεντρική Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών.

Share to:

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu