ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1 Οκτωβρίου 2019 18:30

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε οργανοπαίκτες και τραγουδιστές όλων των επιπέδων. Η συμμετοχή στο µάθηµα- σεµινάριο θα διαρκεί 2 ώρες, µία φορά την εβδοµάδα.  Το ρεπερτόριο θα συµπεριλάβει κοµµάτια από την ελληνική και ελληνόφωνη δηµοτική µουσική και τις αστικές παραδόσεις, που αναπτύχθηκαν εντός του Ελλαδικού χώρου αλλά και στην Μικρά Ασία, καθώς και συνθέσεις από την πολυπολιτισµική παράδοση της Οθωµανικής λαϊκής και κλασικής µουσικής.

Οι συναντήσεις της ορχήστρας θα γίνονται κάθε Τρίτη, 18:30 – 20:30.

Έναρξη: Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη η συμπλήρωση 7 θέσεων.
Υπεύθυνη Ορχήστρας: Σοφία Λαµπροπούλου

© 2016-2017 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu