ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ξεκινούν οι «Αττικές Διαδρομές Μουσικής», με καλλιτεχνικά προγράμματα της ορχήστρας Academica του Ωδείου Αθηνών και χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ»  2014-2020.

Ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείoν Αθηνών – 1871» θα υλοποιήσει τη Πράξη «Ενίσχυση και επέκταση στην Περιφέρεια Αττικής του καλλιτεχνικού προγράμματος της ορχήστρας Academica του Ωδείου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 5003006 και προϋπολογισμό 723.160,50 ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην διαμόρφωση και καθιέρωση ενός ευρύτερου δικτύου πολιτιστικής επικοινωνίας που, μέσα από την υλοποίηση ενός φιλόδοξου τριετούς μουσικού προγράμματος με γενικό τίτλο «Αττικές Διαδρομές Μουσικής», θα συνδέει περιοχές της Περιφέρειας Αττικής με το κέντρο αλλά και μεταξύ τους.

Η πράξη εστιάζει στην ανάδειξη της δημόσιας αξίας του Πολιτισμού, τόσο στον τομέα της κλασσικού μουσικού ρεπερτορίου όσο και της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτισμού και του μητροπολιτικού ρόλου της Περιφέρειας Αττικής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων.

Ανακοινώσεις

  • Περίληψη Διακήρυξης, Υπηρεσίες Παραγωγής | 12 Ιανουαρίου 2018 > (αρχείο pdf)
  • Περίληψη Διακήρυξης, Υπηρεσίες Παραγωγής | 03 Ιανουαρίου 2019 > (αρχείο pdf)

 

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu