ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι αποτέλεσμα κατάλληλου συνδυασμού πολλών μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων (CARL ORFF, KODALY, DALCROZE).

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας.

Το παίδι μέσα από μουσικά παιχνίδια και δραστηριότητες λαμβάνει ποικίλα ερεθίσματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών μουσικών δεξιοτήτων (ρυθμός, κίνηση, τραγούδι, ακουστική αντίληψη) και έρχεται επιπλέον σε επαφή με τις βασικές μουσικές έννοιες (αίσθηση τονικού ύψους, ηχοχρώματος, αξιών) με μία παιδαγωγική προσέγγιση ανάλογη των ιδιαιτεροτήτων του στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η βιωμάτικη προσέγγιση του κόσμου της μουσικής μέσω παιχνιδιών, χρήσης μουσικών οργάνων, εικαστικών, τραγουδιού και μέσω της κίνησης. Έτσι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη μουσική τους αντίληψη, την καλλιτεχνική τους έκφραση, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους, τη συναισθηματική τους έκφραση, τη δημιουργικότητα, την αυτοσυγκέντρωση, τη μνήμη και την ομαδικότητα τους.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-6 ετών.

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ Ι

Η Προπαιδεία Ι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Μέσω ζωγραφικής, παιχνιδιών και χρήσης ειδικού υλικού (βιβλίο με αυτοκόλλητα, εύκολες ασκήσεις, χρώματα κ.ά.), επιτυγχάνεται η γνώση ρυθμικής αγωγής, νοτών (κλειδί σολ και κλειδί φα), αξιών (ολόκληρο, μισό, τέταρτο, μισό παρεστιγμένο) και των πρώτων βασικών γνώσεων της θεωρίας.

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΙΙ

Η Προπαιδεία ΙΙ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-9 ετών. Σε αυτό το τμήμα γίνεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη πρώτη θεωρία μουσικής. Με τη βοήθεια ειδικού βιβλίου και μέσω ασκήσεων σε μορφή παιχνιδιού το παιδί μαθαίνει όλες τις αξίες, αλλοιώσεις, κλίμακες και τα απλά διαστήματα.

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu