ΜΟΥΣΙΚOKINHTIKH ΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Για παιδιά προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας 3-6 ετών.

Το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι αποτέλεσμα κατάλληλου συνδυασμού πολλών μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων (CARL ORFF, KODALY, JACQUES-DALCROZE). Το παιδί μέσα από μουσικά παιχνίδια και δραστηριότητες λαμβάνει ποικίλα ερεθίσματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών μουσικών δεξιοτήτων (ρυθμός, κίνηση, τραγούδι, ακουστική αντίληψη) και έρχεται επιπλέον σε επαφή με τις βασικές μουσικές έννοιες (τονικό ύψος, ηχόχρωμα, αξίες) με μία παιδαγωγική προσέγγιση ανάλογη των ιδιαιτεροτήτων του στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η βιωμάτικη προσέγγιση του κόσμου της μουσικής μέσω παιχνιδιών, χρήσης μουσικών οργάνων, εικαστικών, τραγουδιού και κίνησης. Έτσι, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη μουσική τους αντίληψη, την καλλιτεχνική τους έκφραση, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους, τη συναισθηματική τους έκφραση, τη δημιουργικότητα, την αυτοσυγκέντρωση, τη μνήμη και την ομαδικότητα τους.

  • Το τμήμα είναι ομαδικό και δέχεται μέχρι 12 – 13 άτομα.
  • Το μάθημα – διάρκειας 60’ – διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα.

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ Ι: Για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών

Μέσω της  ζωγραφικής, των παιχνιδιών και της χρήσης ειδικού υλικού (βιβλίο με αυτοκόλλητα, εύκολες ασκήσεις, χρώματα κ.ά.), αναπτύσσεται η αίσθηση της ρυθμικής αγωγής και η γνώση φθόγγων (κλειδί σολ και κλειδί φα), αξιών (ολόκληρο, μισό, τέταρτο, μισό παρεστιγμένο) και λοιπών πρώτων βασικών γνώσεων θεωρίας.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΙΙ: για παιδιά ηλικίας 8-9 ετών

Σε αυτό το τμήμα γίνεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη πρώτη θεωρία μουσικής. Με τη βοήθεια ειδικού βιβλίου και μέσω ασκήσεων σε μορφή παιχνιδιού το παιδί μαθαίνει όλες τις αξίες, τις αλλοιώσεις, τις κλίμακες και τα απλά διαστήματα.

  • Το τμήμα είναι ομαδικό και δέχεται μέχρι 10 άτομα.
  • Το μάθημα – διάρκειας 45’ – διεξάγεται μία φορά την εβδομάδα.
Share to:

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu