Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής

15 Μαΐου 2019 20.30

bcΗ Χορωδία του “εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως υπό την χοραρχία του Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Eκκλησίας κ. Δημοσθένους Παϊκόπουλου θα εμφανιστεί στην αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής» του Ωδείου Αθηνών την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 20.30 με κομμάτια υψηλής δημιουργίας της Βυζαντινής Μουσικής.

Η είσοδος στην συναυλία είναι ελεύθερη.

Χριστὸς ἀνέστη

Ἀπολυτίκιον, μέλος ἀρχαῖον ἦχος πλ.α’

 

Ἀναστάσεως ἡμέρα

Δοξαστικὸν Πάσχα, διασκευή Δημοσθένους   Παϊκοπούλου ἦχος πλ.α’

              

Κύριε τὸν Παράλυτον

Δοξαστικὸν Κυριακῆς Παραλύτου ὑπὸ  Κων/νου Πρίγγου ἦχος πλ.δ’

 

Εἱρμοὶ Καταβασιῶν Πάσχα «Ἀναστάσεως ἡμέρα» τὰ κατὰ Παράδοσιν ἦχος α’

 

Στίχοι ἐκ τοῦ Πολυελέου «Δοῦλοι Κύριον»

Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ἦχος πλ.δ’

                                                                     

 

«ἐν Ἀθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» ἱδρύθη τῷ 1984 ἀπό μέλη τῆς “Βυζαντινῆς Xορῳδίας Κωνσταντινουπολιτῶν” , ἡ ὁποία  ἐδραστηριοποιεῖτο στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τοῦ 1975.   Σκοπός τοῦ Συλλόγου εἶναι ἡ συνέχισις τῆς Ἱστορίας τοῦ ἤδη ἀπὸ πεντηκονταετίας ὑφισταμένου πρεσβυγενοῦς “Συνδέσμου Μουσικοφίλων” λειτουργοῦντος μέχρι τῶν ἡμερῶν μας ἐν Κων/πόλει καὶ συναθροίζοντος ὅλους σχεδόν τοὺς Ἱεροψάλτας τῆς  Βασιλευούσης μὲ χοράρχας τοὺς ἑκάστοτε Ἄρχοντας Πρωτοψάλτας καὶ Λαμπαδαρίους τῆς Μ.τ.Χ.Ε.  Σημειωτέον ὁ ὡς ἄνω Σύνδεσμος εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ περιφήμου ἐν Φαναρίῳ Μουσικοῦ Συλλόγου, ἀκμάσαντος τὸν 19ον αἰῶνα καὶ μέχρι τοῦ 1924.  Τὰ γεγονότα τῆς τελευταίας ἑξηκονταετίας τἀ συντελέσαντα εἰς τὴν συρρίκνωσιν τῆς Ῥωμῃοσύνης ἀπό τὴν Πόλιν, ἔφεραν στὴν Ἑλλάδα τοὺς Ἱεροψάλτας, τοὺς διδασκάλους καὶ τοὺς μαθητάς των ποὺ συνεχίζουν τὴν ἀπό αἰώνων παραδοθεῖσαν αὐτοῖς γραπτήν τε και ἄγραφον Ψαλτικήν Τέχνην. Πρῶτος χοράρχης ἐν Ἀθήναις ὑπῆρξεν ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Ἀθ. Τσαούσης μαθητής τοῦ ἐπίσης ἀειμνήστου Ἄρχ. Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως  Νικολάου Ἀναστασιάδου καὶ στενός συνεργάτης τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. τ. Χ. Ε. ἀειμνήστου    Θρασυβούλου Στανίτσα.  Ἀπό τοῦ 1991 χοράρχης εἶναι ὁ κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος Ἄρχων τέως β’ Δομέστικος τῆς Μ. τ. Χ . Ε.  παρά τῷ Θρασυβούλῳ Στανίτσᾳ, χειροθετηθείς δὲ τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2014 ὑπὸ τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου εἰς τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Μ. τ. Χ . Ε.   Ὁ Σύλλογος ἔχει ἐκδώσει μέχρι σήμερον περί τὰς 30 ταινίας καὶ ψηφιακούς δίσκους ( CD ) ποὺ χαρακτηρίζονται διὰ τὴν προσήλωσιν τους εἰς τὴν Πολίτικην ψαλτικήν παράδοσιν ποὺ κατά γενικήν ὁμολογίαν ἀποτελεῖ τὴν γνησιωτέραν ἔκφρασιν  τῆς Πατρῴας Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ἔχει ἐκδώσει τῷ 2015 τὰ «Ἅπαντα» τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος πρωτοψάλτου τῆς Μ. τ. Χ . Ε. Βασιλείου Νικολαΐδου εἰς δέκα τόμους. Ἡ Χορῳδία τοῦ Συλλόγου ἔχει ἐμφανισθεῖ πολλάκις εἰς Ἱεροὺς Ναούς καὶ συναυλιακούς χώρους κατόπιν προσκλήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ διαφόρων Δήμων και πολιτιστικῶν φορέων ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν (Κύπρος δὶς, Βουλγαρία, Γαλλία καὶ Ἀγγλία καὶ πολλάκις εἰς Κων/πολιν) .  

  

Ο Δημοσθένης Παϊκόπουλος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 7/10/1929.  Άρχισε να ψάλλει σε ηλικία 4 ετών με την βοήθεια  του πατέρα του, ιερέως Κωνσταντίνου Παϊκόπουλου, ο οποίος του έδωσε και τα πρώτα βήματα στην Εκκλησιαστική Ρωμαίικη (Βυζαντινή) Μουσική.   Το 1939 πηγαίνει ως κανονάρχης στον Πατριαρχικό Ναό κοντά στους Κωνσταντίνο Πρίγγο και Θρασύβουλο Στανίτσα από τους οποίους και διδάσκεται την Βυζαντινή μουσική στην Πατριαρχική Βυζαντινή Σχολή. Το 1946 αναλαμβάνει ως δομέστικος στον Ιερό Ναό Αγίας Ευφημίας Χαλκηδόνος δίπλα στον Πρωτοψάλτη του Ναού κ. Γεώργιον Καρακάση ο οποίος παράλληλα με πολύ ζήλο του διδάσκει τον πλούτο των ύμνων της Εκκλησίας μας. Από το 1950 και έπειτα ψάλλει συνεχώς ως : A΄ Ιεροψάλτης στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Τόπκαπου, Α΄ Δομέστικος στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου δίπλα στον  Πρωτοψάλτη κ. Δημήτρη Μαγούρη, Α΄ Δομέστικος στον Ι. Ν. Παναγίας Σταυροδρομίου δίπλα στον Πρωτοψάλτη κ. Σταύρο Μακρίδη, Α΄ Ιεροψάλτης στον Ι. Ν. Προφήτου Ηλίου Χρυσουπόλεως.  Εν συνεχεία καλείται από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα να αναλάβει την θέση του Β΄ Δομεστίκου στον Πατριαρχικό Ναό, δίπλα στον Λαμπαδάριο Θρασύβουλο Στανίτσα (περίοδος 1958-1962). Το 1962 διορίζεται Α΄ Ιεροψάλτης στον Ι. Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος και ψάλλει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1964 οπότε και απελαύνεται από τις Τουρκικές Αρχές ως Έλλην υπήκοος. Από τον Οκτώβριο του 1964 μέχρι σήμερα είναι εγκατεστημένος μόνιμα στην Αθήνα. Στο διάστημα αυτό έψαλλε ως πρωτοψάλτης στους Ναούς Αναλήψεως Σκαραμαγκά, Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς, Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς και Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω όπου και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Υπό την διεύθυνση του ως Χοράρχου έχει παρουσιάσει διάφορες συναυλίες σε διάφορες αίθουσες των Αθηνών και από το 1991 έχει αναλάβει την Χοραρχίαν της χορωδίας του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, την οποία και διευθύνει με μεγάλη επιτυχία μέχρι και σήμερα. Τον Φεβρουάριο του 2014 ετιμήθη υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου με το οφφίκιον του Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.  Έχει κυκλοφορήσει σειρά κασσετών και ψηφιακών δίσκων, και με τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εργάζεται  για την έκδοση Μουσικών βιβλίων ΄Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας εκ των οποίων εξεδόθησαν ήδη ο Τόμος «Επιλογαί» η «Θεία Λειτουργία» και το «Ειρμολόγιον» υπό έκδοσιν δε είναι, ο Εσπερινός και ο Όρθρος. Εκτός της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής γνωρίζει και την Ευρωπαϊκήν και παίζει βιολί.  Είναι  απόφοιτος της Ανωτάτης Εμπορικής και Βιομηχανικής Σχολής και από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλικήν και Τουρκικήν. 

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu