Ακροάσεις για το πρόγραμμα υποτροφιών των «Μικρών Μουσικών»

Οι ακροάσεις για το πρόγραμμα υποτροφιών των «Μικρών Μουσικών» θα γίνουν το Σάββατο 29
Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. Οι ακροάσεις αφορούν σε παιδιά ηλικίας 6 έως και 12.

Προαπαιτούμενα :
΄Ενα τραγούδι επιλογής του παιδιού

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

Share to:

© 2016-2020 ΩΔΕΙΟN ΑΘΗΝΩΝ - All rights reserved | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | Mindcrafted by Scicada.eu